Řidičský průkaz na motocykl - skupina A

Řidičský průkaz A

Řidičský průkaz skupiny A, opravňuje jeho držitele k řízení motocyklů veškerých výkonů od 24 let. Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

  • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla,
  • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Do skupiny "A" jsou zařazeny:

  • 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  • 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Řidičský průkaz AM

Toto řidičské oprávnění může být vydáno žadatelům, kterým je minimálně 15 let, přičemž do věku 18 let je zapotřebí dokládat souhlas zákonného zástupce na přihlášce do autoškoly. Pokud žadatel v době přihlášení do autoškoly ještě nevlastní obč.průkaz (je mu méně jak 15 let), musí být podpis na žádosti ověrěn.

Do skupiny "AM" jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45km.h-1:

  • 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  • 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  • 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Nově je také možno řídit motocykl s automatickám řazením (variátorem) a to do objemu motoru 125cm3.

Řidičský průkaz A1

Toto řidičské oprávnění může být vydáno žadatelům, kterým je minimálně 16 let, přičemž do věku 18 let je zapotřebí dokládat souhlas zákonného zástupce na přihlášce do autoškoly.

Do skupiny "A1" jsou zařazeny:

  • 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Řidičský průkaz A2

Toto řidičské oprávnění skupiny A2 je vydáváno žadatelům od 18-ti let.

Do skupiny "A2" jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Prohlédnout mapu