Virové prázdniny

Pozor - z nařízení vlády je v ČR veškerá výuka a výcvik v autoškolách a školících střediscích dočasně pozastavena !!!  Toto omezení je opět prodlouženo zatím do 11.4. 2020. Veškeré teorie na pobočkách autoškoly budou pokračovat dle situace a event. dalších rozhodnutích vlády. Jízdy si domlouvejte vždy konkrétně s Vašimi učiteli, budou Vás o situaci informovat. Zkoušky v Praze, jsou zatím z rozhodnutí MHMP, také do odvolání pozastaveny. Přihlášky do autoškoly s potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti, můžete zatím posílat na firemní e-mail. 

Učebna Praha 4

Vídeňská 619
148 00 Praha, Kunratice

Úterý: 16:00 - 19:00

Učebna Praha 8

Prosecká 367/20
180 00 Praha, Libeň

Čtvrtek: 16:00 - 19:00

Prohlédnout mapu